Księga Urantii - The Urantia Book
okladka
Menu
KU | Religie
KU | Humanizm
KU | Nauka

KSIĘGA URANTII

Na całym świecie ludzie wciąż od nowa odkrywają książkę, która wywarła głęboki wpływ na ich życie, inspirując ich i stymulując do osiągania nowych poziomów rozwoju duchowego.

Poglądy Księgi Urantii na naukę, filozofię oraz religię stanowią być może najbardziej klarowną i najbardziej zwięzłą interpretację tych dziedzin dostępną dla człowieka współczesnego. Księga Urantii daje nowy wgląd w historię i strukturę wszechświata, pochodzenie i przeznaczenie ludzkości. Jej religijne posłanie jest bez wątpienia najważniejsze od tego czasu, gdy po Ziemi chodził Jezus; wyjaśnia ona także wiele nieporozumień, narosłych przez tysiąclecia wokół Jego osoby. Początki książki sięgają lat dwudziestych ubiegłego wieku, jednak kompletny tekst Księgi Urantii, zebrany pod kierunkiem dr W. S. Sadlera, otrzymany został w latach 1934 - 35. Zarówno dr Sadler jak i kilka innych osób, znanych pod nazwą Komisji Kontaktu, byli jedynymi ludźmi wtajemniczonymi w metody używane przy powstawaniu przekazów w języku angielskim.

Pierwsze, angielskie wydanie Księgi Urantii ukazało się w roku 1955. Od tego czasu wyszło kilkanaście wznowień i wiele tłumaczeń, między innymi francuskie, fińskie, rosyjskie, holenderskie, hiszpańskie, litewskie, koreańskie, niemieckie, portugalskie, szwedzkie, estońskie, węgierskie i włoskie. Polskie tłumaczenie ukazało się on-line w roku 2006 a wydanie książkowe zostało opublikowane przez Urantia Foundation w roku 2010. W toku jest tłumaczenie duńskie, arabskie, chińskie, japońskie, indonezyjskie, perskie, tureckie, hebrajskie i greckie.

Nie jest celem Księgi Urantii podważanie jakiejkolwiek istniejącej religii, czy ustanowienie nowej religii czy sekty. Jest to książka meta-religijna, opisująca religie i doznania religijne ludzkości na przestrzeni tysiącleci, od czasów zamierzchłych aż do współczesności.

Po ponad sześćdziesięciu latach od pierwszego wydania popularność Księgi Urantii wciąż rośnie. Corocznie sprzedaje się coraz więcej egzemplarzy, ukazuje się coraz więcej tłumaczeń.„Księga należy do epoki, następującej zaraz po walce ideologicznej, w którą nasza planeta została uwikłana” czytamy w Historii powstania Księgi Urantii.

Księga Urantii składa się z czterech części:

- Część I opisuje strukturę i zarządzanie wszechświata, tak materialnego jak i duchowego. Wkracza tak samo w sfery ducha jak astronomii i kosmologii. Opisując wszechświat porusza się tak w jego materialnych domenach, jak i poza czasem oraz przestrzenią.

- Część II opisuje funkcjonowanie materialne i organizację duchową wszechświata lokalnego (10 milionów zamieszkałych planet). W swej fizycznej części przechodzi od opisu makrokosmosu do mikrokosmosu, potem śmiało idzie w domeny "podkwantowe", aż do potencjałów przestrzeni. Niektóre informacje dotyczą zjawisk nieznanych nauce, bądź nie dowiedzionych naukowo w czasie pierwszego wydania książki, w roku 1955, a które później naukowcy odkryli.

- Część III opisuje historię Ziemi - Urantii według jej nazwy w katalogach kosmicznych - od czasu powstania Układu Słonecznego. Opisuje tworzenie się planety i jak ewolucja, wspomagana przez istoty duchowe, kształtowała pierwszych ludzi, historię kosmicznych nauczycieli cywilizacji oraz miasta przez nich zbudowanego, zalanego wodami Zatoki Perskiej. Podaje szczegóły kosmicznego buntu i jego następstw, historię Adama i Ewy, pięknego ogrodu Eden, potem odstępstwa tych nadludzkich istot od ustalonego planu rozwoju planety, aby poprzez opowieść o Melchizedeku wprowadzić nas w czasy historyczne oraz wydarzenia opisane w Starym Testamencie.

- Część IV Księgi Urantii, na swoich ponad siedmiuset stronach przedstawia odtworzoną na nowo historię życia Jezusa z Nazaretu. Opowieść ta, choć w większości zbieżna z narracją Nowego Testamentu, przynosi tysiące nowych szczegółów takich jak dzieciństwo, lata szkolne i młodzieńcze, ciężką pracę cieśli po śmierci Józefa, nieszczęśliwą miłość Rebeki córki Ezry, podróże po całym niemalże świecie śródziemnomorskim w towarzystwie dwu Hindusów, głoszenie ewangelii, apostołów jako ludzi z krwi i kości, apostolstwo kobiet, śmierć i zmartwychwstanie.


 
Witryna ta reprezentuje prywatne poglądy tłumaczy Księgi Urantii i nie jest związana z żadną organizacją zajmującą się rozpowszechnianiem nauczania książki.
 
Małgorzata i Przemysław Jaworscy

Web
Analytics

Obraz i dźwięk
Inne strony o KU
KU w języku:
Web design created by Solar
Wersja na urządzenia mobilne:
Nous Artur Spasiński
Napisz do Nas: pmjaworski [at] optusnet.com.au