Księga Urantii - The Urantia Book
okladka
Menu
 • Chcesz kupić książkę kliknij tutaj
 • Kilka słów od tłumaczy
 • Historia powstania Księgi Urantii
 • Nieco uwag na temat przedmowy
 • Dar objawienia
 • Cytaty z Księgi Urantii
 • Tekst Księgi Urantii strona tłumaczy
 • Tekst Księgi Urantii strona Urantia Foundation
 • KU | Religie
 • Sekty i instytucje religijne w Księdze Urantii
 • Czy jesteśmy gotowi?
 • Życie po życiu. Eschatologia według Księgi Urantii
 • Księga Urantii a chrześcijański fundamentalizm
 • Całun turyński
 • Z pierwszej czy z drugiej ręki?
 • KU | Humanizm
 • Problem cierpienia w Księdze Urantii
 • Kobiety w Księdze Urantii
 • Jezus - osobowość doskonała
 • Inwazja uaktualnione 2016
 • KU | Nauka
 • Poprawki do historii
 • Nauka w Księdze Urantii 2012
 • Naukowe przepowiednie Księgi Urantii
 • Nauki ścisłe, antropologia, archeologia Przekazów Urantii
 • Jezus - szkutnik i starożytna łódź
 • KSIĘGA URANTII

  Na całym świecie ludzie wciąż od nowa odkrywają książkę, która wywarła głęboki wpływ na ich życie, inspirując ich i stymulując do osiągania nowych poziomów rozwoju duchowego.

  Poglądy Księgi Urantii na naukę, filozofię oraz religię stanowią być może najbardziej klarowną i najbardziej zwięzłą interpretację tych dziedzin dostępną dla człowieka współczesnego. Księga Urantii daje nowy wgląd w historię i strukturę wszechświata, pochodzenie i przeznaczenie ludzkości. Jej religijne posłanie jest bez wątpienia najważniejsze od tego czasu, gdy po Ziemi chodził Jezus; wyjaśnia ona także wiele nieporozumień, narosłych przez tysiąclecia wokół Jego osoby. Początki książki sięgają lat dwudziestych ubiegłego wieku, jednak kompletny tekst Księgi Urantii, zebrany pod kierunkiem dr W. S. Sadlera, otrzymany został w latach 1934 - 35. Zarówno dr Sadler jak i kilka innych osób, znanych pod nazwą Komisji Kontaktu, byli jedynymi ludźmi wtajemniczonymi w metody używane przy powstawaniu przekazów w języku angielskim.

  Pierwsze, angielskie wydanie Księgi Urantii ukazało się w roku 1955. Od tego czasu wyszło kilkanaście wznowień i wiele tłumaczeń, między innymi francuskie, fińskie, rosyjskie, holenderskie, hiszpańskie, litewskie, koreańskie, niemieckie, portugalskie, szwedzkie, estońskie, węgierskie i włoskie. Polskie tłumaczenie ukończono i umieszczono na Internecie w roku 2006. Wydanie książkowe zostało opublikowane przez Urantia Foundation w roku 2010. W toku jest tłumaczenie duńskie, arabskie, chińskie, japońskie, indonezyjskie, perskie, tureckie, hebrajskie i greckie.

  Być może książka ta stanowi jedyną szansę na odnowę upadającego chrześcijaństwa wszystkich wyznań oraz na wprowadzenie jakiegokolwiek porządku w chaosie ideologicznym współczesnego świata.

  Po niemal sześćdziesięciu latach od pierwszego wydania popularność Księgi Urantii wciąż rośnie. Corocznie sprzedaje się coraz więcej egzemplarzy, ukazuje się coraz więcej tłumaczeń (dodatkowe informacje w artykule Historia powstania Księgi Urantii)

  Księga Urantii składa się z czterech części:

  - Część I opisuje strukturę i zarządzanie wszechświata, tak materialnego jak i duchowego. Wkracza swobodnie tak samo w rejony ducha jak astronomii i kosmologii. Opisując wszechświat porusza się tak w jego materialnych domenach, jak i poza czasem oraz przestrzenią.

  - Część II opisuje funkcjonowanie materialne i organizację duchową wszechświata lokalnego (10 milionów zamieszkałych planet). W swej fizycznej części przechodzi od opisu makrokosmosu do mikrokosmosu, potem śmiało idzie w domeny "podkwantowe", aż do potencjałów przestrzeni. Niektóre informacje dotyczą zjawisk nieznanych nauce, bądź nie dowiedzionych naukowo w czasie pierwszego wydania książki, w roku 1955, a które później naukowcy odkryli.

  - Część III opisuje historię Ziemi - Urantii według jej nazwy w katalogach kosmicznych - od czasu powstania Układu Słonecznego. Opisuje tworzenie się planety i jak ewolucja, wspomagana przez istoty duchowe, kształtowała pierwszych ludzi, historię kosmicznych nauczycieli cywilizacji oraz miasta przez nich zbudowanego, zalanego wodami Zatoki Perskiej. Podaje szczegóły kosmicznego buntu i jego następstw, historię Adama i Ewy, pięknego ogrodu Eden, potem odstępstwa tych nadludzkich istot od ustalonego planu rozwoju planety, aby poprzez opowieść o Melchizedeku wprowadzić nas w czasy historyczne oraz wydarzenia opisane w Starym Testamencie.

  - Część IV Księgi Urantii, na swoich ponad siedmiuset stronach przedstawia odtworzoną na nowo historię życia Jezusa z Nazaretu. Opowieść ta, choć w większości zbieżna z narracją Nowego Testamentu, przynosi tysiące nowych szczegółów takich jak dzieciństwo, lata szkolne i młodzieńcze, ciężką pracę cieśli po śmierci Józefa, nieszczęśliwą miłość Rebeki córki Ezry, podróże po całym niemalże świecie śródziemnomorskim w towarzystwie dwu Hindusów, głoszenie ewangelii, apostołów jako ludzi z krwi i kości, apostolstwo kobiet, śmierć i zmartwychwstanie.

  Książka wydana przez Urantia Foundation
  Książka wydana przez
  Urantia Foundation
  Książka wydana przez The Urantia Book Fellowship
  Książka wydana
  przez The Urantia
  Book Fellowship

   Witryna ta reprezentuje prywatne poglądy tłumaczy Księgi Urantii (The Urantia Book) i nie jest związana z żadną organizacją zajmującą się rozpowszechnianiem nauczania książki.

   

  Jesteś osobą odwiedzającą tę stronę

  Toplista Niezwykłe Strony

  Rozwój Duchowy E Z O T E R Y K A Psychotronika - Toplista  
  Inne strony o KU
 • EN The Urantia Book International
 • EN Urantia Foundation
 • PL Urantia Foundation
 • EN TruthBook.com
 • EN Urantia Now.com
 • EN Urantia Book Related Web Sites
 • EN UB the News
 • EN Urantia Book introduction at Denison University (video)
 • EN Urantia Book Astronomy
 • EN Urantia Book Historical Society
 • EN The Urantia Book Society of Greater New York
 • EN The Urantia Book Fellowship
 • IT Il Libro di Urantia
 • FR Le Livre d'Urantia
 • CH 地球之歌 - Urantia Book
 • IN Urantia Indonesia
 • EN Urantia Canada
 • RU Книга Урантии
 • facebook

  KU w języku:
 • EN angielskim
 • AR arabskim
 • BG bułgarskim
 • HR chorwackim
 • DA duńskim
 • ET estońskim
 • FI fińskim
 • FR francuskim
 • ES hiszpańskim
 • HO holenderskim
 • LT litewskim
 • KO koreańskim
 • DE niemieckim
 • PT portugalskim
 • RU rosyjskim
 • RO rumuńskim
 • SV szwedzkim
 • HU węgierskim
 • IT włoskim
 • Ściągnij KU
 • PL KsięgaUrantii
 • EN The Urantia Book
 • PL Wznoszenie się do Raju
 • PL Księga Urantii dla Ipod Iphone
 • Web design created by Solar
  Copyright (c) 2000-2015 Małgorzata i Przemysław Jaworscy
  Napisz do Nas: pmjaworski[at]optusnet.com.au