Księga Urantii - The Urantia Book
okladka
Menu
KU | Religie
KU | Humanizm
KU | Nauka

Przemysław Jaworski

CZY JESTEŚMY GOTOWI?

Pod koniec roku 2014 David Weintraub, profesor astronomii z uniwersytetu Vanderbilt (USA), opublikował książkę “Religions and Extraterrestrial Life” (Springer Praxis Books). Rozważa w niej bardzo ciekawe zagadnienie – jak zareagują współczesne religie na odkrycie pozaziemskiego, inteligentnego życia. Książka wywołała spore poruszenie i wiele komentarzy. Większość współczesnych religii, z chrześcijaństwem włącznie, opisuje relacje pomiędzy człowiekiem a Bogiem, pomijając zupełnie możliwość istnienia innych istot inteligentnych we wszechświecie. Chrześcijaństwo wdzięcznie, choć nie bez oporów, dostosowało się kiedyś do faktu, że Ziemia nie jest centrum wszechświata a ostatnio zaakceptowało ewolucję (teistyczny ewolucjonizm). Czy czeka je następne wyzwanie?

alien

W dwudziestym pierwszym wieku, badania życia we wszechświecie przeszły z domeny dociekań teoretycznych do domeny realnych eksploracji naukowych. Kiedy życie na innych planetach zostanie odkryte, wywoła to największą w historii rewolucję intelektualną, która obejmie również wszystkie współczesne religie. Czy są one gotowe na taką rewolucję? Czy takie odkrycie umocni je czy zdestabilizuje? Chrześcijańska filozofia Księgi Urantii zostanie na pewno umocniona, ale o tym później.
W swojej książce David Weintraub analizuje wierzenia w życie pozaziemskie u członków różnych religii jak również u ateistów. Otóż w istnienie życia na innych planetach wierzy:
55% ateistów
44% muzułmanów
37% żydów
36% hinduistów
32% chrześcijan
U chrześcijan rozkład procentowy tego wierzenia wygląda następująco:
41% prawosławnych
37% katolików
37% metodystów
35% luteranów
29% baptystów
Jeśli idzie o religie azjatyckie, niektórzy myśliciele hinduscy rozważają możliwość wcielania się ludzi w obcych (aliens) i vice versa, natomiast kosmologia buddyjska mówi o tysiącach światów zamieszkałych i buddyści raczej na pewno zaakceptują z radością odkrycie pozaziemskiego życia. Czy dla chrześcijan będzie stanowić to duży problem? Jak zareagują? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Jose Funes, jezuita-astronom, twierdzi, że “pozaziemscy bracia” raczej nie stwarzają problemu dla teologii katolickiej, gdyż “nie możemy ograniczać stwórczej wolności Boga”.
Tym niemniej odkrycie życia pozaziemskiego postawi przed chrześcijanami wiele problemów teologicznych. Czy pobyt Jezusa na Ziemi ma jakiś wpływ na wszystkie istoty na wszystkich światach? Czy może Jezus odwiedzał inne światy, żył na nich i nauczał? Czy ludzie mają pełnić funkcję misjonarzy galaktycznych i głosić Dobrą Nowinę pogańskim kosmitom? Czy dostąpienie życia wiecznego podlega na innych światach innym prawom, czy kosmici w ogóle mogą wierzyć w Boga i żyć wiecznie? Jeszcze wiele innych pytań może się nasuwać. Czytelnicy Księgi Urantii oczywiście nie mają z tym problemów i znają odpowiedzi na te pytania, ale reszta chrześcijan może przeżywać pewne niepokoje i mieć wątpliwości. Może teologowie chrześcijańscy łatwiej “znajdą się” w nowych okolicznościach, tak jak cytowany wcześniej Jose Funes, ale przeciętny wierzący może mieć problem, jeśli nie dostanie w miarę szybko łatwych do zrozumienia wyjaśnień od kapłanów swojej religii.
Oczywiście rozważania, “co by było gdyby” mogą nie mieć sensu, zanim życie pozaziemskie nie zostanie odkryte. Niezupełnie.
Pod koniec maja 2014 roku odbyło się spotkanie członków Kongresu Amerykańskiego z czołowymi astronomami, uczestniczącymi w projekcie SETI (Search for extraterrestrial intelligence). Członkowie Kongresu zadawali sporo pytań. W odpowiedzi na ich pytania, Dr Seth Shostak i Dr Dan Werthimer poinformowali Kongresmenów, że ostatnie odkrycia astronomiczne, zwłaszcza odkrycie nowych planet krążących wokół gwiazd, stwarzają prawie stuprocentowe prawdopodobieństwo istnienie inteligentnego życia we wszechświecie. Według astronomów, odkrycie tego życia może nastąpić w ciągu najbliższych 20 lat. Swój optymizm uzasadniają oni budową nowych radioteleskopów, zwłaszcza SKA (Square Kilometre Array). Dr Shostak raczej nie ma wątpliwości, że spora ilość cywilizacji istnieje we wszechświecie a ich odkrycie i ewentualne nawiązanie z nimi kontaktu to tylko kwestia czasu.

Radioteleskopy

 

Co to jest SETI i SKA?

Projekt SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) powstał w 1959 roku. Polega on na używaniu najsilniejszych radioteleskopów w celu wychwycenia z całości fal elektromagnetycznych docierających do Ziemi tych sygnałów, które mogą być emitowane przez kosmiczne cywilizacje. W roku 1970 NASA zaczęła interesować się SETI i zaczęła przeszukiwać niebo w poszukiwaniu sygnałów z innych cywilizacji. W ostatnich latach odkrycie wielu planet, krążących wokół odległych gwiazd, rzuca nowe światło na możliwości istnienia inteligentnego życia we wszechświecie.
Square Kilometre Array (SKA) – to planowana sieć radioteleskopów o całkowitej powierzchni jednego kilometra kwadratowego. Będzie ona 50 razy bardziej czuła niż jakikolwiek dzisiejszy radioteleskop. Dzięki temu będzie można badać niebo ponad dziesięć tysięcy razy szybciej niż obecnie. Sieć SKA zostanie zbudowana na półkuli południowej, w Republice Południowej Afryki i Australii, gdzie obserwacja naszej galaktyki, Drogi Mlecznej, jest najłatwiejsza i gdzie emisja interferencji elektromagnetycznej jest najmniejsza. Budowa SKA ma się rozpocząć w 2016 roku, zakończyć w 2024 roku, a w międzyczasie, w 2020 roku mają zostać przeprowadzone pierwsze obserwacje. Budżet przedsięwzięcia to 1,5 mld euro.
Wygląda to wszystko bardzo obiecująco.

Co na to Księga Urantii?

Księga Urantii jest jedynym tekstem dzisiaj dostępnym, opisującym bardzo szeroko życie w kosmosie. Mówi nie tylko o życiu na planetach, ale i na większych księżycach planet. Pod koniec ubiegłego wieku astronomowie zaczęli rozważać możliwość istnienia życia na niektórych księżycach większych planet Układu Słonecznego. Niedawno (2013) pojawiła się informacja na stronie teleskopu Kepler, że należy się spodziewać znalezienia życia także na satelitach planet. Poszukiwanie życia w kosmosie, czy planet zdolnych do podtrzymywania życia, prowadzi się dzisiaj mając przed oczami wzorzec, czy typ życia taki, jaki mamy tutaj na Ziemi. Jest to normalne, innego życia nie znamy. Księga Urantii rozszerza jednak rodzaje życia inteligentnego poza to, co znamy obecnie. Według informacji w niej zawartych, raczej nie możemy znaleźć we wszechświecie potworów z wielką ilością macek czy “słonia, który ma osiem nóg i mówi samą algebrą” jak pisał Stanisław Lem. Księga Urantii podaje, że życie we wszechświecie jest kształtowane zgodnie z określonymi wzorcami czy standardami, nieco tylko odmiennymi dla różnych części wszechświata i zawsze indywidualnie dostosowanymi do określonych warunków planetarnych. Czyli, że możemy się spodziewać, w najbliższej nas części kosmosu, istot człekokształtnych lub zbliżonych do człekokształtnych. Wielu naukowców uważa, że istoty na innych planetach, jeśli takie istnieją, nie mogą być człekokształtne ze względu na unikalność i niepowtarzalność warunków ziemskich, które nas ewolucyjnie ukształtowały. Niewielu bierze pod uwagę opcję panspermii i rozprzestrzeniania się DNA w kosmosie, a już prawie nikt nie uznaje możliwości inteligentnego i celowego szerzenia życia we wszechświecie. Księga Urantii to właśnie celowe rozpowszechnianie życia opisuje i klasyfikuje istoty żywe według określonych kryteriów:
“Większość planet zamieszkałych zaludniona jest oddychającym typem istot inteligentnych. Są jednak klasy śmiertelników, zdolne do życia na światach z małą ilością powietrza lub zupełnie powietrza pozbawionych.”
 “Wśród typów środowiskowych Satanii, siedem procent stanowią typy wodne, dziesięć procent powietrzne, siedemdziesiąt procent lądowe a trzynaście procent mieszane typy powietrzno-lądowe. Jednak te modyfikacje wczesnego życia istot inteligentnych nie są ani ludzkimi rybami ani ludzkimi ptakami. Są to typy ludzkie i przedludzkie, nie superryby czy gloryfikowane ptaki, ale wyraźnie ludzie.”
 “Poszczególne, planetarne typy śmiertelników, różnią się między sobą wzrostem, średnia wzrostu w Nebadonie wynosi około dwóch metrów. Niektóre, większe światy, zaludnione są istotami o wysokości około trzech czwartych metra.”
“Można stwarzać istoty żywe, wytrzymujące temperatury zarówno znacznie wyższe jak i znacznie niższe, niż życiowa skala tempera­turowa gatunku ludzkiego z Urantii.”
„Istnieje dziesięć modeli życia śmiertelnego, różnie kształtowanych, żeby mogły znosić zróżnicowanie energii różnych sfer. Te dziesięć odmian reaguje także w nieco odmienny sposób na chemiczne działanie promieni zwykłego światła słonecznego. Jednak to nieznaczne zróżnicowanie fizyczne w żaden sposób nie wpływa na życie intelektualne czy duchowe.”
„Istnieją znaczne różnice pomiędzy śmiertelnikami pochodzącymi z różnych światów, nawet między tymi, co należą do takich samych typów intelektualnych i fizycznych, jednak wszyscy, posiadający wolę śmiertelnicy, są wyprostowanymi zwierzętami dwunożnymi.”
Wszystkie te cytaty pochodzą z przekazu 49 Księgi Urantii. Można jeszcze dodać, że według Księgi, wszystkie inteligentne istoty we wszechświecie rozwijają wiarę w jednego Stwórcę, jakkolwiek go nazywają i wszystkie mają możliwość wiecznego życia. Warunkiem wiecznego życia jest wiara i usiłowanie pełnienia woli Stwórcy, tak samo jak i na Ziemi.

Bibliografia:

Księga Urantii – Urantia Foundation 2010 ISBN 9781883395070
David Weintraub - Religions and Extraterrestrial Life: How Will We Deal With It? (Springer Praxis Books) ISBN  3319050559
http://www.ska.gov.au/Pages/default.aspx
http://www.seti.org/
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2636195/We-alien-life-20-years-Leading-astronomers-say-bizarre-universe.html#ixzz3PZq14fer
http://pl.wikipedia.org/wiki/Search_for_Extraterrestial_Inteligence
http://horizon-magazine.eu/article/alien-signal-likely-discovered-within-our-lifetimes-dr-seth-shostak_en.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2636195/We-alien-life-20-years-Leading-astronomers-say-bizarre-universe.html
http://io9.com/congress-asked-some-really-weird-questions-at-the-alien-1580146591
http://theconversation.com/is-your-religion-ready-to-meet-et-32541
http://news.vanderbilt.edu/2014/09/religion-ready-for-et/
http://io9.com/how-would-christianity-deal-with-extraterrestrials-1609896927 

 

Powrót na stronę główną
 
Witryna ta reprezentuje prywatne poglądy tłumaczy Księgi Urantii i nie jest związana z żadną organizacją zajmującą się rozpowszechnianiem nauczania książki.
 
Małgorzata i Przemysław Jaworscy

Web
Analytics

Web design created by Solar
Wersja na urządzenia mobilne:
Nous Artur Spasiński
Napisz do Nas: pmjaworski [at] optusnet.com.au